Παυλάκη Ευαγγελία


IMG_5604Εκπαίδευση: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1994). Απόφοιτος του μεταπτυχιακού τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998) στο φορολογικό δίκαιο. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητρια του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.). Ασκεί δικηγορία από το 1996 και ως μέλος του ΔΣΑ από το 2002, Παρ’ Εφέταις.

Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών (ΕΕΔ).

Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημόσιων Συμβάσεων, Διοικητικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών.

Γλωσσικές Δεξιότητες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Tel: +30 2130035457 FAX +30 2103627412

Corp.Mail: athensatlaw@gmail.com

Pers. Mail: epavlaki@athensatlaw.com