Παπαφιλίππου Γιώργος


IMG_5645

Εκπαίδευση:Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). Ασκεί δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995.

Τομείς εξειδίκευσης : Αστικό, Εμπορικό και Ποινικό Δίκαιο.

Γλωσσικές Δεξιότητες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

Personal mail : gfp@athensatlaw.com