Αποστολόπουλος Ανδρέας


IMG_5682

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). Ασκεί δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995. Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω από το 2006.

Τομείς εξειδίκευσης : Ακίνητα, Κτηματολόγιο, Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο.

Γλωσσικές δεξιότητες : Ελληνικά, Αγγλικά

Personal mail : aa@athensatlaw.com