Αγγελή Ελένη


Εκπαίδευση:Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(1998). Ασκεί δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000.
Τομείς εξειδίκευσης : Αστικό, Εμπορικό και Ποινικό Δίκαιο.
Γλωσσικές Δεξιότητες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.