Το Δυναμικό μας


Το γραφείο  μας διαθέτει επίσης πλήρες δίκτυο συνεργατών, που αποτελείται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς, τόσον στην πόλη των Αθηνών όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, τις υπηρεσίες των οποίων δεχόμαστε, εφ’ όσον είναι αναγκαίες για τη γρηγορότερη και αμεσότερη επίλυση των υποθέσεων των πελατών μας. Τις ενέργειες των οποίων συντονίζουμε αποτελεσματικά Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης θεμάτων στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.