Το Γραφείο


H AT LAW – ATHENS FIRM αποτελεί μία  σύμπραξη δικηγόρων με έδρα το κέντρο της Αθήνας. Στελεχώνεται από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες δικηγόρους, που μοιράζονται την ίδια βασική αρχή : παροχή ουσιαστικών, ολοκληρωμένων και αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, που αφορά τόσον προσωπικές υποθέσεις  όσο και εταιρικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, προσωπικές υποθέσεις, εταιρικές λειτουργίες, συναλλαγές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το γραφείο μας καλύπτει όλο το εύρος των νομικών υποθέσεων, από τα πιο απλά νομικά ζητήματα μέχρι και τις πλέον απαιτητικές υποθέσεις. Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες μας γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία μας στη μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία, παρέχουμε υπηρεσίες τόσον δικαστικής επίλυσης διαφορών, όσο και συμβουλευτικής υποστήριξης ιδιωτών και επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής.

Επιπλέον το γραφείο μας, μέσω των πιστοποιημένων και εξειδικευμένων μελών του (διαμεσολαβητών – διαπραγματευτών), παρέχει και υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών μέσω του θεσμού της Διαμεσολάβησης, και των Διαπραγματεύσεων , που διεξάγονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενεργώντας άλλοτε ως διαμεσολαβητές και άλλοτε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών.