Πνευματικά Δικαιώματα- Βιομηχανική Ιδιοκτησία


ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το γραφείο ασχολείται με την αδειοδότηση και ανάπτυξη εμπορικών σημάτων και ονομάτων, τις στρατηγικές εγγραφής και επιβολής καθώς και της παροχής συμβουλών σχετικά με τα εμπορικά σήματα και την τεχνογνωσία. την προστασία των υφιστάμενων εμπορικών σημάτων καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων και τη μεταβίβασή τους.

Διαθέτουμε εμπειρία σε υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού. (προσβολής εμπορικού σήματος, παραπλάνησης καταναλωτικού κοινού, αθέμιτη απόσπασης πελατείας κλπ.)