Οικογενειακές Διαφορές


Το γραφείο μας αναλαμβάνει το χειρισμό οικογενειακών υποθέσεων και ειδικότερα υποθέσεων διαζυγίου,  διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας γονέων με τέκνα, θεμάτων μετοίκησης συζύγου από οικογενειακή κατοικία, αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα, αναγνώρισης πατρότητας και γενικά κάθε υπόθεσης που αφορά τις προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μεταξύ τους αλλά και τις σχέσεις των γονέων με τα τέκνα τους.  Ιδιαίτερη είναι η εμπειρία μας στον ειδικότερο τομέα των θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας.