Κτηματολόγιο


Οι δικηγόροι της Σύμπραξης ATHENS AT LAW,έχουν πολύχρονη εμπειρία σε θέματα κτηματολογίου. Παρέχουμε της υπηρεσίες μας σε αναδόχους έργων κτηματογράφησης, από το 1995, στελεχώνοντας κατά περίπτωση Γραφεία Κτηματογράφησης, και έχοντας της επίβλεψη των νομικών υπηρεσιών Μελετών Κτηματογράφησης σε όλη τη Ελλάδα.

Παράλληλα αντιμετωπίζουμε, και διορθώνουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν από την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων. Ανταποκρινόμαστε με αμεσότητα και επιστημονική αρτιότητα, στις υποθέσεις των εντολέων μας, διορθώνοντας εσφαλμένες κτηματολογικές εγγραφές και επιλύοντας σύνθετα ζητήματα , εμπραγμάτου δικαίου, που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος του Κτηματολογίου σε όλη την χώρα.