Ακίνητα


Το γραφείο μας διεκπεραιώνει υποθέσεις διαφορών ακίνητης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα χειριζόμαστε  υποθέσεις διεκδικήσεως ακινήτων, διαφορές όμορων ιδιοκτησιών, διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών ακινήτων, ρύθμιση διαφορών από σχέσεις οροφοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας, απόκτηση κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία, θέματα προσωπικών και πραγματικών δουλειών επί ακινήτων, ζητήματα προστασίας νομής και κυριότητας, ενστάσεις στο Κτηματολόγιο και αιτήσεις για διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών.

Επίσης αναλαμβάνουμε υποθέσεις μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας, διενεργούμε έλεγχο τίτλων, νομικό έλεγχο συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων, εγγραφή και άρση βαρών (προσημειώσεων και υποθηκών).

Τέλος το γραφείο μας αναλαμβάνει τη Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ως συνόλου με στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη οικονομική της εκμετάλλευση.