Ελληνες Εξωτερικού


Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και αξιοπιστία τη διευθέτηση όλων των υποθέσεων Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό δίνοντας συμβουλές σε θέματα φορολογικά, ακινήτων, οικογενειακά και κληρονομικά.